Algemene voorwaarden

Artikel 1: Partijen

Onder verkoper wordt verstaan: Volkssterrenwacht Urania vzw (verder “Urania” genoemd). Onder (aan)koper wordt verstaan de klant of persoon die zich een ticket aanschaft voor een bezoek aan Volkssterrenwacht Urania, een abonnement neemt en/of voor deelname aan een evenement dat Urania organiseert of waaraan Urania deelneemt.

Artikel 2: Geldigheid en verzending tickets

Tickets zijn pas geldig na betaling. Toegang tot bezoek aan Urania, bijwonen van een voorstelling of evenement kan enkel op vertoon van het betalingsbewijs, geprint of digitaal. Tickets worden niet per post opgestuurd. Tickets zijn enkel geldig op de vermelde datum en tijdstip.

Artikel 3: Annulaties, verplaatsingen en terugbetalingen

Urania kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor annulaties van bezoeken, voorstellingen of evenementen ten gevolge van overmacht of weersomstandigheden. In eerste instantie zal Urania steeds trachten een vervangprogramma aan te bieden of de geldigheid van het ticket te verplaatsen naar een latere datum. Slechts wanneer geen enkele van deze opties mogelijk is kan de koper vragen om terugbetaling.

Artikel 4: Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht en de koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht is niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht, dat stelt: “De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor (…) diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”. Online tickets vallen onder deze diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Artikel 5: Privacy

De informatie die de koper verstrekt bij de aankoop van tickets via deze website zal door Urania uitsluitend gebruikt worden in hoofde van deze reservering. Urania zal deze informatie niet aanwenden voor promotie of andere doeleinden. Zie verder de privacyverklaring : Privacy policy

Artikel 6: Aanvaarding voorwaarden

De koper erkent kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de reservering en betaling van de tickets.